Leurse Haven feesten

Disclaimer

Hoewel aan alle pagina's van de website van Leurse Havenfeesten de grootst mogelijke zorg is besteed, bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of anderszins niet langer correct. Daarom kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Leurse Havenfeesten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

In het bijzonder vallen links naar derden buiten de controle van Leurse Havenfeesten, dat daarom voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Leurse Havenfeesten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Leurse Havenfeesten bezit het auteursrecht op de informatie die via de website van Leurse Havenfeesten wordt verstrekt. Dit geldt voor teksten, beeldmerken, logo's, tekeningen, schetsen en fotomateriaal. Het is derhalve niet toegestaan de informatie te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Leurse Havenfeesten. Het gebruik van het logo/beeldmerk van de Leurse Havenfeesten/Stichting Adriaan van Bergen is alleen toegestaan na toestemming van de Stichting Adriaan van Bergen.

De Stichting Adriaan van Bergen hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. In het Privacy Protocol leest u waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en krijgt u overige informatie die voor u van belang zijn in dit verband.

Voor vragen over de website verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.