Leurse Haven feesten

Over Stichting Adriaan van Bergen

Sinds 1990 viert Etten-Leur Havenfeesten. De Stichting Adriaan van Bergen organiseerde toen een evenement dat in het teken stond van de herdenking van de list van de Leurse turfschipper Adriaan van Bergen. In 1590, tijdens de tachtigjarige oorlog, voer hij met zijn turfschip Breda binnen en hielp de stad bevrijden. De Leurse Havenfeesten zijn inmiddels uitgegroeid tot een vierdaags evenement in het pinksterweekend. De feesten trekken jaarlijkse zo’n 25.000 bezoekers.

Bestuur AvB

Sinds 1990 viert Etten-Leur Havenfeesten. De Stichting Adriaan van Bergen organiseerde toen een evenement dat in het teken stond van de herdenking van de list van de Leurse turfschipper Adriaan van Bergen. In 1590, tijdens de tachtigjarige oorlog, voer hij met zijn turfschip Breda binnen en hielp de stad bevrijden. De Leurse Havenfeesten zijn inmiddels uitgegroeid tot een vierdaags evenement in het pinksterweekend. De feesten trekken jaarlijkse zo’n 25.000 bezoekers.

 Naast het organiseren van de Leurse Havenfeesten en de jaarlijkse bedevaart naar St. Willebrord, zet de Stichting Adriaan van Bergen zich ook in voor initiatieven van plaatselijke instellingen en verenigingen. Hen biedt de Stichting Adriaan van Bergen een podium via de website, sociale media kanalen, deze krant en de markten tijdens het pinksterweekend.

De opbrengsten van de Havenfeesten besteedt de Stichting aan projecten in Etten-Leur. Zo droeg Stichting Adriaan van Bergen bij aan de restauratie van het uurwerk van de Petruskerk, de herbouw van Molen de Lelie en het plaatsen van een plaquette ter herinnering aan de bevrijding van Etten-Leur in 1944. Het Leurse bier Augustinus is met steun van de Stichting Adriaan van Bergen ge(her)ïntroduceerd en nog altijd te koop bij Slijterij 56 en de lokale horeca.

 

Ter ere van het 25 jarig bestaan van de Stichting Adriaan van Bergen in 2014, werd in dat jaar samen met theatergroep Josjes het ‘Adriaan van Bergen Spektakel’ opgevoerd. Vier avonden op rij, speelden de boeren, burgers, soldaten, prinsen en regenten van theatergroep Josjes het verhaal van Adriaan van Bergen en de list van het turfschip. Molen de Lelie en de Leurse Haven waren het decor van dit openlucht theater spektakel.

 

Het bestuur van Stichting Adriaan van Bergen zet ook Leurenaren in het zonnetje. Ere Leurenaren ontvangen een bijzonder speldje met bijbehorende oorkonde.

 

De activiteiten van Stichting Adriaan van Bergen worden mogelijk gemaakt door een team van 23 vrijwilligers.

  • iBiZZ
  • Etten-Leur City App
  • De Spaansche Brabander